Przetwarzanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest "BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BRUNO TASSI PÓŁNOC sp.k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Reja 3, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492982 (Administrator).

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia z Tobą umowy o pracę lub cywilnoprawnej umowy współpracy (w zależności od tego, która z tych umów wiązać będzie Ciebie z Administratorem) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ewentualnie – jeżeli zajdzie taka potrzeba - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Wszystkie te cele stanowią prawnie uzasadnioną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z RODO.

3. Jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Administratora w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Administratora. Zgoda taka może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, o których mowa w ust. 2 powyżej, związane są z ewentualną koniecznością prowadzenia postępowań cywilnych, administracyjnych, podatkowych lub karnych przed powołanymi do tego instytucjami, do których niezbędne będzie wykorzystanie podanych przez Ciebie danych osobowych.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie: organom administracji publicznej, w ramach ich kompetencji lub podmiotom współpracującym z Administratorem, jeżeli mieści się to w zakresie celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej (takich jak np. zewnętrzne firmy kadrowe, księgowe, podatkowe itp.). Każda podmiot prywatny, któremu powierzane są Twoje dane osobowe zawarł z Administratorem stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych, w której zobowiązał się w szczególności do zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz wykorzystywania danych wyłącznie w celu realizacji poleceń Administratora.

6. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt 2 i 3 powyżej. Zwracamy jednak uwagę, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa niektóre dane muszą być archiwizowane przez Administratora również po zakończeniu Twojego zatrudnienia.

7. W każdym czasie masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizacje umowy pomiędzy Tobą a Administratorem.

Uwaga: jeżeli chcesz, aby Twoje CV lub list motywacyjny były brane pod uwagę również w kolejnych rekrutacjach Administratora powinieneś dopisać w przesłanym CV lub liście motywacyjnym:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV i listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdyni.


POWRÓT

 

Kontakt

Sprawdź dane kontaktowe naszych oddziałów

 

Jesteśmy blisko Ciebie

Sprawdź adresy na mapie naszych oddziałów w Polsce północnej
 

 

 

Zobacz fotogalerię

  

 

 
 

Oddziały Bruno-Tassi 

Oddział Kielce

tel.: 41 346 12 08
fax:  41 300 56 60

Oddział Warszawa

tel.: 22 100 22 95
fax: 22 100 44 95

Oddział Białystok

tel.: 85 66 20 111
fax.:85 811 90 11
fax: 85 877 74 78

Oddział Olsztyn

tel.: 89 537 94 13 / 89 537 94 14
fax.: 89 722 82 80

 

Oddział Rzeszów

tel.: 17 86 11 414
fax.: 17 77 07 037

 

Oddział Wrocław

tel/fax.: 71 36 05 600

 

Oddział Kraków

tel.: 12 653 08 88
fax.: 12 20 02 216

 

 

 


Oddziały Bruno-Tassi Północ

Centrala Gdańsk

tel: 58 322 00 66
fax: 58 322 03 33

Oddział Gdynia

tel: 58 629 76 53
fax: 58 766 48 62

Oddział Koszalin

kom: 660 54 29 14
tel: 94 721 30 93
fax: 94 342 72 34

Oddział Szczecin

tel: 91 469 30 22
kom: 660 542 915

Oddział Poznań

tel: 61 415 19 65
tel: 61 415 19 02

Oddział Zielona Góra

tel: 68 329 09 39
fax: 68 321 81 00

 

 

POMÓŻ NAM ZBUDOWAĆ LEPSZY ŚWIAT

 

Copyright © 2012 Bruno Tassi Północ

Created by Hexabit, Powered by OmegaCMS

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat Cookies w Polityce Prywatności.